Coaching Zespołowy

Czym jest coaching zespołowy

Coaching zespołowy to proces rozwojowy grupy osób, która pracuje nad poprawą efektywności funkcjonowania jako Zespół. W tym przypadku Zespół to taka grupa osób, którą łączy wspólny cel do zrealizowania. W trakcie warsztatów praca koncentruje się na tym, by wyniki, jakie osiąga Zespół, były dla wszystkich celem nadrzędnym, ważniejszym od osobistych korzyści jego członków. To proces, podczas którego rozwijane są takie aspekty pracy zespołowej, jak wzajemne zaufanie, otwartość na konstruktywny dialog, zaangażowanie i odpowiedzialność.

Stosowane metody:

  • Model 5 dysfunkcji pracy Zespołu.
  • Karty coachingowe.
  • Model GROW.
  • Warsztat wartości zespołu.
  • Testy osobowości.

 

Dla kogo jest coaching zespołowy

  • Dla zespołów w kryzysie.
  • Dla zespołów, które chcą poprawić jakość swojego funkcjonowania.
  • Dla Zespołów, które są w fazie formowania (i wtedy pracujemy nad określeniem celu zespołu).

Co właściwie oznacza, że to forma pracy typu „coaching”?

Oznacza to, że proces w dużej części jest pracą własną Zespołu. Zespół samodzielnie przechodzi przez kolejne wyzwania proponowane przez prowadzących, sam poprzez często burzliwe dyskusje wypracowuje wspólne wnioski i jest w dużej części odpowiedzialny za rezultaty. Dzięki temu staje się „samowystarczalny” w momencie, gdy warsztat się skończy i prowadzący opuszczą Zespół. W tym tkwi siła tego podejścia. Z drugiej strony warunkiem koniecznym, by te działania przyniosły efekty, jest konieczność osobistego zaangażowania się wszystkich członków i zainwestowania znaczącej ilości czasu i energii emocjonalnej. Dlatego przed przystąpieniem do warsztatu konieczne jest, by wszyscy członkowie zespołu zgodzili się uczestniczyć i zobowiązali się do pełnego zaangażowania w proces.

Ponadto bardzo istotne jest, że coaching daje poczucie bezpieczeństwa dlatego, że pozostawia wolny wybór, na ile członkowie Zespołu są gotowi otworzyć się przed innymi. Otwieranie się może następować stopniowo na tyle, na ile dana osoba jest w danej chwili jest skłonna to uczynić. Tworzy to komfortowe warunki do pracy.

Udostępnij